WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach powołany został uchwałą nr XV/87/95 Rady Gminy Niemce z dnia 29.11.1995 r w związku z przejęciem prowadzenia szkół podstawowych jako zadanie własne gminy.
 
Celem jednostki jest:
zapewnienie dobrych warunków działania szkół i przedszkoli a w szczególności sprawowanie nadzoru nad finansowaniem szkół i przedszkoli i obsługa administracyjno - finansowa przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów, inicjowanie i koordynacja zamierzeń w zakresie działalności kulturalno - sportowej szkół 
i współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu gminy i spoza terenu. Podstawowym zadaniem GOASz jest zarząd organizacyjny, administracyjno-gospodarczy i finansowo-księgowy placówek oświatowych a w szczególności:
 
  • sprawy administracyjno - gospodarcze, 
  • zaopatrzenia i remontów placówek z wyłączeniem inwestycji oświatowych,
  • obsługa kadrowa i finansowo - księgowa,
  • gospodarowanie funduszem płac,
  • sprawozdawczość statystyczna z zakresu realizowanych zadań,
  • opracowywanie wniosków do budżetu gminy,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów szkół.
Jednostkę tworzą osoby:
Dyrektor - Studzińska Anna, email:studzinska.anna@niemce.pl
gł. księg. - Jadwiga Pożak, 
prac. ds. kadr, księgowości, administracji, konserwator.
 
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach mieści się w budynku Urzędu Gminy Niemce III p.
tel. 81 7561619.
 

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół - Projekty

 

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół - Projekty

 

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

  1 2  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90