WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

OSP Dys

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – tak brzmi dewiza, jaka kierują się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie to cząstka historii i tradycji ziemi lubelskiej. Jak podają dokumenty, Ochotnicza Straż Pożarna w Dysie powstała w 1926 roku, a jej założycielami byli mieszkańcy wsi:
 1. Frąckiewicz Józef

 2. Klempka Ignacy

 3. Hunek Bolesław

 4. Klempka Antoni

 5. Wójtowicz Jan

 6. Studziński Jan

 7. Supryn Stanisław

 8. Stefaniak Ignacy

 9. Ćwikła Stanisław

 10. Pacek Jan

 11. Hunek Ignacy

 12. Ziębowicz Michał

 13. Lipski Czesław

 14. Łopucki Władysław

 15. Supryn Tomasz

 16. Gryta Jan

 17. Hunek Jan

Okres powojenny w historii OSP w Dysie to czas, kiedy jednostka mimo trudnych warunków działała bardzo prężnie, a jej członkowie z ogromnym oddaniem pełnili swoje obowiązki. Własnym sumptem i za własne pieniądze wybudowali garaże, zakupili samochód marki Lublin, następnie Gaz-53, a ostatni - Star 25 - pozyskali z jednostki z Krasienina.
 
Przez wiele lat naczelnikiem był Czesław Capała, a odpowiedzialnym za szkolenie strażaków Jan Krakowiak.
W ówczesnym zarządzie znaleźli się:
 • Jan Łucka - Prezes
 • Tadeusz Supryn - Gospodarz
 • Jan Wnukowski - Skarbnik
 
Obecnie jednostka OSP w Dysie liczy 20 członków, a jej Zarząd stanowią:
 • Piotr Czupryn - Prezes
 • Marek Ziębowicz - Naczelnik
 • Michał Drzewiecki - Wiceprezes
 • Leszek Ziębowicz - Gospodarz
 
Jednostka posiada dwa samochody bojowe:
 
 • średni samochód gaśniczy Star 244 GBM, pozyskany 26 marca 2010 z OSP Krasienin
 • samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit, zakupiony w październiku 2012 dzięki wsparciu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, WFOŚiGW oraz Gminy Niemce.
 
OSP Dys bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w uroczystościach gminnych i obrzędach religijnych oraz współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich i zespołem „Dysowiacy”.
Istnienie i działalność jednostki ma duże znaczenie dla mieszkańców Dysa i okolic, gdyż strażacy zapewniają im bezpieczeństwo, gotowi nieść pomoc w każdej porze dnia i nocy.
Nie sposób wymienić wszystkich osób, których poświęcenie i oddanie miało wpływ na działanie jednostki w jej ponad 88-letniej historii, jednak wszystkim druhom należą się słowa podziękowania za wierną służbę społeczeństwu.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90