WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne obejmują:
 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. świadczenia opiekuńcze:
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 •  

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  

  Urząd Gminy Niemce
  ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
  tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90