WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

IZS - działalność gospodarcza

Wydawanie dokumentów z EDG z okresu do 1.07.2011 r.

Wydawanie dokumentów z EDG z okresu do 1.07.2011 r.

20.07.2015

1. Podstawa prawna:

 • ustawa z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.)
 • ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Stanowisko ds. działalnoći gospodarczej
 • I piętro, pokó 107
 • tefon (81) 460 34 63

3. Wymagane wnioski:

􀀀4. Wymagane załączniki:

 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

5. Dokumenty do wglądu:

 • Dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości.

6. Termin załatwiania sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

7. Opłaty:

 • opłata skarbowa za poświadczenia kserokopii strony 5,00 zł. Za każdą zaczętą stronę.                   Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Niemce Nr 84 8702 0001 0000 0026 20000 0030

8. Tryb odwołania:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Odbiór duplikatów może nastąpić w jednej z dwóch form:                                                             - osobiście przez wnioskodawcę                                                                                                   - za pośrednictwem poczty                                                                                                         O wyborze formy decyduje wnioskodawca.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90