Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Spotkanie informacyjne on-line...

Aktualności

Spotkanie informacyjne on-line Sołtysów Gminy Niemce

Spotkanie informacyjne on-line Sołtysów Gminy Niemce

20.05.2020

Wczoraj, 19 maja 2020 r. z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia odbyło się spotkanie on-line z Sołtysami miejscowości Gminy Niemce.

Od wielu lat zwyczajem posiedzeń Rady Gminy Niemce był aktywny udział Sołtysów w obradach. Z powodu epidemii koronawirusa COVID-19 ostatnie dwie sesje odbyły się on-line, co z przyczyn technicznych uniemożliwiło czynny udział przedstawicieli sołectw w posiedzeniach. Aby w obecnej sytuacji umożliwić Sołtysom bezpośredni kontakt z władzami gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy i referatów urzędu, Wójt Krzysztof Urbaś zaproponował zorganizowanie, na wzór sesji on-line, spotkania z Sołtysami.

Na sali konferencyjnej urzędu obecni byli Wójt, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ściseł, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Marian Golianek, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Teresa Duda – Sołtys Leonowa i Roman Urbaś – Sołtys Ciecierzyna. Kolejnych 24 sołtysów w spotkaniu uczestniczyło zdalnie.

Podczas wideokonferencji, przedstawiciele sołectw Gminy Niemce wraz z władzami gminy i pracownikami urzędu, przedyskutowali wiele istotnych spraw dotyczących naszych mieszkańców. O potrzebie zorganizowania takiego spotkania świadczyć może fakt, iż trwało ono blisko 5 godzin.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90