Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja nt. akwizytorów...

Aktualności

Informacja nt. akwizytorów oferujących instalacje fotowoltaiczne.

Informacja nt. akwizytorów oferujących instalacje fotowoltaiczne.

04.06.2020

Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie oszczędnościami jakie przynosi posiadanie w swoim gospodarstwie domowym instalacji fotowoltaicznej, nastąpił tzw. boom na powstawanie kolejnych firm oferujących swoje usługi w zakresie sprzedaży i montażu takich instalacji. Z uwagi na kierowane do urzędu pytania mieszkańców, które dotyczą pojawiających się na naszym terenie ulotek, plakatów czy też pukających do drzwi akwizytorów, informujemy że Gmina Niemce obecnie nie realizuje żadnych nowych projektów dotyczących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, a ulotki, plakaty czy akwizytorzy reprezentują komercyjne podmioty gospodarcze.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Niemce w latach 2014 - 2015 w ramach projektu pn. „ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, zamontowano 777 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacje w budynkach użyteczności publicznej oraz 46 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i 1 szt. w budynku użyteczności publicznej.

W ramach projektów ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II”, oraz  ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w 2018 roku łącznie zamontowano 1091 szt. instalacji solarnych ( Etap II – 547 szt. oraz 544 szt. Etap III ).

Na przełomie 2019 i 2020 roku, w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV”, realizowanego w ramach Działania 4.1 – wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy  zamontowano 72 szt. kotłów grzewczych na biomasę oraz 611 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW.

W roku 2019 odbył się kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. W trakcie trwania naboru do projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP V” w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL na lata 2014-2020 wnioski złożyło 354 mieszkańców naszej gminy. Aktualnie, pod względem merytorycznym i formalnym wniosek został oceniony pozytywnie, uzyskując 97,5 % punktów na 100. W obecnej klasyfikacji zajmuje 103 pozycję, co realnie wpływa na szansę uzyskania dofinansowania w ramach ww. konkursu.

Łącznie w czterech projektach OZE Gmina Niemce zamontowała:

                    1868 szt. instalacji solarnych dla mieszkańców

                    611 szt. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców

                    3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej

                    118 szt. kotłów grzewczych na biomasę  dla mieszkańców

                    1  kocioł na biomasę  w budynku użyteczności publicznej

W chwili obecnej Gmina nie prowadzi naboru na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jeżeli pojawi się możliwość pozyskania kolejnych środków, niezwłocznie zamieścimy taką informację na naszej stronie internetowej.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90