Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI XVII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy...

Aktualności

XVII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

XVII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

08.06.2020

W piątek, 5 czerwca 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusem COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line. Do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Niemce za rok 2019” zgłosiło się także 4 mieszkańców. Ostatecznie, w debacie uczestniczyła tylko jedna mieszkanka, ponieważ dwaj panowie, którzy pojawili się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach aby uczestniczyć w debacie on-line, ze względu na opóźniające się rozpoczęcie obrad, opuścili budynek. Prawie dwugodzinne opóźnienie spowodowane było wnikliwym analizowaniem przez Radnych uchwał i sprawozdań za 2019 rok.

Głównym punktem obrad tego dnia była debata nad „Raportem o stanie Gminy Niemce za rok 2019” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2019. Ostatecznie, po wyczerpujących tematy dyskusjach, Rada Gminy Niemce udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. O intensywności piątkowych obrad może świadczyć fakt, że po rozpoczęciu posiedzeń komisji stałych o godz. 9.00, sesja zakończyła się dopiero po godz. 19-tej.

Porządek obrad oraz głosowania z XVII sesji znajdują się w linku poniżej.

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/7831/0bceda3e.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rNuLebdW4wc&feature=emb_logo

Ze względu na pojawiające się w mediach społecznościowych zarzuty dotyczące formy i przebiegu XVII Rady Gminy Niemce, Przewodniczący Radny Gminy Niemce Marek Podstawka i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach Bożena Stępień wystosowali stosowne oświadczenia, które załączamy poniżej.

 

Stanowisko Przewodniczącego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.40 KB]

Stanowisko Dyrektora GOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [218.91 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90