WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Aktualności

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019

05.07.2019

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni.

Jeżeli jesteś finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, uzyskałeś wysokie wyniki w nauce potwierdzone wynikami na egzaminie maturalnym, masz wysokie osiągnięcia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie - zapraszamy do składania wniosków o stypendia Wójta Gminy Niemce. Niezbędnym warunkiem kwalifikującym do ubiegania się o  stypendium poza szczególnymi osiągnięciami określonymi w Regulaminie stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Niemce.

Nabór wniosków na stypendia Wójta Gminy Niemce 2019 za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów niepełnosprawnych (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych) rozpoczyna się 8.07.2019 r..

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zawierającym szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów -  Uchwała  Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11 maja 2019 r., poz.3083).

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2019 r.  W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielać będą pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-10-47 lub 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

UWAGA!

W bieżącej edycji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują wnioski wprowadzone Zarządzeniem Nr 103/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce. W/w wzory wniosków obowiązują również uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. - przejdź na stronę.

 
W przypadku uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjum obowiązują wzory wniosków określone w Zarządzeniu  Nr 80/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum z terenu Gminy Niemce. - przejdź na stronę.

 

W przypadku kandydatów do stypendium - uczniów niepełnosprawnych -  należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza zawierające informacje o tym, że dana osoba jest uczniem niepełnosprawnym oraz ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie szkolnym i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

Wzory  wypełnienia wniosków:

 

Ponadto w związku z obowiązywaniem rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) bardzo proszę o zapoznanie się Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych  kandydatów do stypendium Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Niemce oraz złożenie wraz z wnioskiem stypendialnym podpisanego przez wnioskodawcę jednego egzemplarza Klauzuli.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90