Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Konsultacje społeczne projektu...

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

08.01.2020

Wójt Gminy Niemce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2020 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o postanowienia art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 122 ze zm.). W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 8 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.

Uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza. Uwagi i opinie wnosi się na piśmie za pośrednictwem:

  1. poczty na adres – Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub
  2. faksu na nr /81/ 756 17 90 lub
  3. emaila: info@niemce.pl lub
  4. osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, biuro podawcze (parter)

Program projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [162.30 KB]

Zarządzenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.58 KB]

Formularz konsultacji 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [163.00 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90