Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Podsumowanie spotkania w ramach...

Aktualności

Podsumowanie spotkania w ramach projektu ENES-CE

Podsumowanie spotkania w ramach projektu ENES-CE

07.02.2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Niemce, w województwie lubelskim odbyło się spotkanie warsztatowe nr 1: „Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”, zorganizowane w ramach realizacji projektu ENES-CE przez polskiego partnera projektu ENES-CE - Województwo Lubelskie przy współpracy z Gminą Niemce.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Niemce: Pan Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce, Pan Henryk Smolarz z-ca Wójta Gminy Niemce oraz pracownicy Urzędu Gminy Niemce, którzy w większości są jednocześnie mieszkańcami gminy. W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele Rady Gminy Niemce i innych instytucji z gminy m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły i żłobka, mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy, a także przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody oraz pracownicy UMWL, w tym doradca energetyczny.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja z mieszkańcami i innymi interesariuszami projektu ENES-CE z Gminy Niemce na temat możliwości utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce i działań związanych  z inwestycjami w OZE, jakie ta grupa, mieszkańcy oraz gmina mogliby realizować w przyszłości.

Pan Kajetan Kościk, Kierownik Oddziału OZE w Departamencie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL, jednocześnie doradca energetyczny objaśnił możliwości prawne, finansowe utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej, w formie: spółdzielni energetycznej lub klastra energii.

Po objaśnieniach doradcy energetycznego, że właściwą formą oddolnej organizacji jest klaster energii, przedstawiciele gminy skłaniali się jednak do tworzenia spółdzielni energetycznej, a mieszkańcy uznali, że woleliby o formie prawnej obywatelskiej grupy energetycznej zdecydować na dalszym etapie projektu.

W trakcie spotkania doradca energetyczny odniósł się ponadto do propozycji działań dotyczących OZE, zaproponowanych w ankiecie z 2019 r. i w otwartej dyskusji omówił z mieszkańcami i innymi interesariuszami możliwości realizacji poszczególnych działań, także pod kątem obecnej sytuacji na rynku OZE.

Omawiane działania dotyczyły m.in.: możliwości inwestycyjnych w budowę biogazowni, farmy fotowoltaicznej, wymianę kotłów, upowszechnianie działań proekologicznych i świadomego gospodarowania światłem. Ponadto rozmawiano o wysokosprawnej kogeneracji możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie gminy dotychczasowych działaniach gminy i gminnych dokumentach strategicznych dotyczących planowania energetycznego oraz potrzebach ich aktualizacji.

W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o najbliższej aktualizacji PGN Gminy Niemce, działaniach podjętych w celu analizy realizacji założeń dokumentu oraz  zaproponowanych zmianach i aktualizacjach w dokumencie PGN, w związku z udziałem w konkursach na dofinansowanie inwestycji w OZE, a także uwzględniając wyniki z dotychczasowej realizacji działań w projektu ENES-CE.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90