Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacje dot. zagrożenia...

Aktualności

Informacje dot. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Informacje dot. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

13.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19” Wójt Gminy Niemce zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie następujących zasad i zaleceń:

 1. Utrzymywania zasad higieny, w tym:
  1. częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%,
  2. zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką i natychmiastowe umycie rąk lub ich dezynfekcja i wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza,

 2. Unikania większych skupisk ludzi, w tym: uczestnictwa w zgromadzeniach, zebraniach, spotkaniach towarzyskich, obecności w lokalach gastronomicznych, miejscach handlowych.

 3. Ścisłego przestrzegania poleceń związanych z zagrożeniem epidemią wydawanych przez władze gminy, powiatu, służby sanitarne i medyczne, władze państwowe szczebla centralnego i wojewódzkiego.

 4. W przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologoczną Powiataowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Lublinie: Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego w godzinach urzędowania 7.30 – 15.05
  tel. 81 47 87 147,
  tel. 81 47 87 113,
  tel. 81 47 87 114,
  tel. 81 47 87 129,
  tel. 81 47 87 132,
  tel. 81 47 87 133,
  tel. 81 47 87 107,
  tel. 81 47 87 120,
  tel. 81 47 87 118,
  tel. 81 47 87 141,
  tel. 81 47 87 108,
  tel. 81 47 87 110
  po godzinie 15.05  dyżurny Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego tel. 607 244 860, kierownik grupy reagowania kryzysowego 605 194 800.

 5. Prosimy o nie transportowanie osób chorych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do placówek służby zdrowia środkami transportu publicznego lub prywatnymi środkami transportu, lecz wyłącznie transportem medycznym.

 6. W przypadku objęcia osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 kwarantanną, prosimy o ścisłe wykonywanie zaleceń kwarantanny, nie stosowanie się do zaleceń grozi karą grzywny do 5 tys. zł

 

Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90