WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Dziuchów

Pogoda

Miejscowości w Gminie

Dziuchów

Dziuchów

04.03.2014

Wieś 9km na północ od Lublina, 3km na wschód od szosy Lublin-Lubartów i lini kolejowej Lubin-Lubartów.
 
Powierzchnia ogólna (1986) 208,45ha, mieszkańców 96 (1991), zabudowa murowana rozproszona. Leży na piaskach akumulacji lodowcowej zlodowacenia środkowopolskiego. Gleby przeważnie napiaskowe zaliczone do IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. Użytkowanie ziemi (1986): grunty orne 170,59ha, sady 23,67ha, lasy 3,23ha, łąki i pastwiska 8,65ha, pozostałe. 1,90ha. 
 
Główne uprawy (1986): pszenica 46,59ha, ziemniaki 21,97ha, mieszanki zbożowe 20,08ha. Struktura hodowli (1986): trzoda chlewna 178, bydło 93, owce 46, konie 12.
 
Wieś słabo zmechanizowana; dominują funkcje rolnicze. Dziuchów do II wojny światowej był folwarkiem rodziny Łosiów - właścicieli wsi Niemce.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90