WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia niepieniężne

Pogoda

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna

 • bilet kredytowy

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • pomoc rzeczowa

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • interwencja kryzysowa

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • kierowanie do domu pomocy społecznej

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90