AKTUALNOŚCI

W wodzie nie stwierdzono bakterii coli.

Grafika ogólna ZGK - kran

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że po przeprowadzonych badaniach na ujęciu wody w Elizówce nie stwierdzono żadnych bakterii grupy coli. Woda jest zdatna do picia.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72

Grafika ogólna burze z gradem z logo IMGW

Ważność od godz. 10:30 dnia 12.08.2022 do godz. 22:00 dnia 12.08.2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku - spływ kajakowy

zdjęcie grupowe uczestników spływu kajakowego

W niedzielę, 7 sierpnia 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku zorganizowało wyjazd na spływ kajakowy z Prawiednik do Zalewu Zemborzyckiego sfinansowany z dotacji Gminy Niemce w ramach...

Wakacje z Biblioteką

Dzieci w wąwozie

W dniach od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach odbyły się „Wakacje z Biblioteką „. Dzieci brały udział w wycieczkach do Lublina, Kazimierza Dolnego i...

Gmina Niemce otrzymała ponad 1,8 mln zł dotacji na modernizację dróg lokalnych

grafika ogólna herb i logo prow

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że jeden z wielu, składanych od czterech lat wniosków o dotacje do naszych inwestycji z różnych programów spotkał się z przychylnością władz nadrzędnych. W...

Nie żyje Waldemar Kasprowicz – wieloletni Sołtys i Radny z Elizówki

czarnobiała fotografia zmarłego

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Pana Waldemara Kasprowicza, wieloletniego Sołtysa Elizówki oraz Radnego Gminy Niemce w latach 1994 – 2006.

1 2 3 4 ... 169