WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: Newsletter

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Newsletter

Wpisz adres e-mail i potwierdź poniższą zgodę: Wyślij
Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną

Newsletter


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, telefonicznie nr tel. 81 460 34 69, e-mail: iod@niemce.pl.
  3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania newslettera Gminy Niemce na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4. Twoje dane mogą zostać przekazane przez Wójta Gminy Niemce podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych t.j. Sulimo Software Piotr Poniewozik, Piotr Osipa Sp. j. Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin, NIP: 7123272283, REGON: 061427811.
  5. Twoje dane będą przechowywane przez czas obowiązywania Twojej zgody.
  6. Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  7. Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. Masz prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
  10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości zapisu na newslettera i jego wysyłki.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90