Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

zdjęcie grupowe uczestników konkursu recytatorskiego
Opublikowane dn. 14-11-2022

VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”

9 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się VIII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”. Swoje talenty recytatorskie prezentowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Gminy Niemce. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z Ciecierzyna (3), Dysa (3), Krasienina (2), Nasutowa (4) i Niemiec (4).

Młodzi recytatorzy uczcili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomnieli ważne wydarzenia z dziejów ojczyzny oraz ukazali piękno języka narodowego.  Organizatorem zmagań konkursowych była Szkoła Podstawowa w Niemcach we współpracy z Gminną Biblioteka Publiczną w Niemcach oraz Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. 

Recytacjom przysłuchiwali się goście, wśród których byli wójt Krzysztof Urbaś, zastępca wójta Henryk Smolarz, nauczyciele, opiekunowie oraz Jerzy Wójcik - dyrektor szkoły w Niemcach. 

Trudne zadanie ocenienia recytacji powierzono jury w składzie:

  • Antonina Gajos – wieloletnia nauczycielka języka polskiego
  • Renata Antoszek  – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
  • Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”,  wieloletni nauczyciel języka polskiego

Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia :

  • I miejsce – Nadia Paluch (Niemce), Natalia Goljanek (Niemce)
  • II miejsce – Alicja Stefaniak (Dys), Hanna Mytyk  (Niemce)
  • III miejsce – Natalia Prokop (Nasutów) , Wiktoria Maria Jakubaszek (Ciecierzyn)

Wyróżnienia – Antonina Ulanowska (Dys), Oliwia Małyska (Ciecierzyn), Amelia Kryszczuk (Krasienin), Mateusz Ćwikła (Nasutów)

Laureaci wystąpili 11 listopada podczas koncertu „Pamiętajmy…” Chóru Męskiego „Bas Canto”. Były to gminne obchody Święta Narodowego, które odbyły się w sali konferencyjnej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach.

Dziękujemy panu Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi za objęcie konkursu patronatem i ufundowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów. Podziękowanie kierujemy również w stronę Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto” oraz Rady Rodziców SP w Niemcach za pomoc oraz wsparcie organizacyjne i finansowe.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczone wrażenia artystyczne oraz refleksję nad słowami OJCZYZNA i PATRIOTYZM.

W imieniu organizatorów

Anna Zgierska

Autor: Gmina Niemce
Powrót