Dam pracę

Logo służby więziennej
Opublikowane dn. 13-01-2023

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego na stanowisko młodszego psychologa / młodszego wychowawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby i nazwy stanowisk, preferencji posiadanego wykształcenia i wymagań stawianych kandydatom do służby w Służbie Więziennej znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie internetowej Służby Więziennej - www.sw.gov.pl

Dokumenty przyjmowane są w terminie do 23 stycznia 2023 r.

Autor: Gmina Niemce
Powrót