ETO Elizówka

grafika ilustracyjna konsultacje
Opublikowane dn. 13-07-2022

Wyniki konsultacji ws. wyboru koncepcji tematycznej nazwy ulic Elizówki

Zespół Konsultacyjny w Elizówce przedstawia poniżej protokół konsultacji z mieszkańcami sołectwa Elizówka w sprawie wyboru koncepcji tematycznej nazwy ulic miejscowości Elizówka.

Protokół konsultacji z mieszkańcami sołectwa Elizówka w sprawie wyboru koncepcji tematycznej nazwy ulic miejscowości Elizówka, przeprowadzonej w dniach od 06 do 12 lipca 2022r. sporządzony w dniu 12 lipca 2022r przez Zespół Konsultacyjny w Elizówce.

Zespół Konsultacyjny w składzie:

 1. Renata Pawlak – sołtys sołectwa Elizówka.
 2. Mirosław Panasiuk – przewodniczący Rady Sołeckiej Elizówka.
 3. Jerzy Golonka – wiceprzewodniczący Rady Sołeckiej Elizówka.
 4. Zofia Wawer – członek Rady Sołeckiej Elizówka.
 5. Alina Jaworska - członek Rady Sołeckiej Elizówka.
 6. Grzegorz Brzozowski - członek Rady Sołeckiej Elizówka.
 7. Wiesław Zienkiewicz – członek Rady Gminy Niemce.

I. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje polegały na wypełnieniu i złożeniu do urny ankiety konsultacyjnej, które dostępne były w świetlicy wiejskiej Elizówka w dniach przeprowadzania konsultacji od 06.07.2022r do 12.07.2022r. Ogłoszenia o konsultacjach podane były do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, ETO Elizówka, platformie LN Niemce, grupach społecznościowych, ogłoszeniach parafii Dys. Ankiety były anonimowe. Warunkiem złożenia ankiety było wpisanie się na listę osób biorących udział w konsultacjach.

II. Formularz ankiety zawierał pytania:

a. Zaznacz wybraną propozycję tematyczną nazewnictwa ulic:

 1. HISTORYCZNE.
 2. POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH.
 3. EUROPEJSKICH PAŃSTW I STOLIC.
 4. OWOCÓW, WARZYW I ZIÓŁ.
 5. Inne - propozycja własna. Proszę wpisać proponowana nazwę tematyczną a na oddzielnej kartce dołączyć konkretną propozycję 40 nazw.

b. Niezależnie od przyjętej propozycji tematycznej istnieje koncepcja, aby jedną z ulic nazwać „Elizówka” tak, aby w przyszłości zachować pamięć tego obszaru, gdyby nazwa miejscowości miała przestać istnieć. Czy jesteś za przyjęciem takiego rozwiązania

c. Jeżeli w punkcie b zaznaczyłeś odpowiedź „Tak”, czy jesteś za tym, aby nazwa „Elizówka” została nadana drodze gminnej nr 106056 L, biegnącej przez centrum miejscowości w kierunku północ - południe (od ekranów obwodnicy do stadniny koni)?

Formularz ankiety zawierał objaśnienia:

 1. Ankieta jest anonimowa. Warunkiem złożenia ankiety jest wpisanie się na listę.
 2. Opinię w formie ankiety może wyrazić mieszkaniec pełnoletni i tylko jeden raz.
 3. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi, stawiając znak „X” w rubryce przy wybieranej koncepcji tematycznej nazw ulic.
 4. Jeżeli znak „X” nie zostanie zamieszczony w jednej z pięciu kratek lub umieszczony w więcej niż jednej kratce albo zostanie zaznaczona propozycja 5 „inne” bez wpisania własnej propozycji tematycznej, głos będzie nieważny.
 5. Zasadniczo ankieta dotyczy wprowadzenia nazw dla dróg gminnych. Nazwy dróg prywatnych mogą być utrzymane w tej koncepcji lub dowolnie określone przy pełnej zgodności wszystkich współwłaścicieli drogi.
 6. Przyjęcie nazwy dla drogi prywatnej odbywa się w systemie indywidualnej konsultacji przez złożenie odpowiednich formularzy zgód współwłaścicieli.

III. Wyniki konsultacji:

Na liście osób składających ankietę konsultacyjną w sprawie wyboru koncepcji tematycznej nazw ulic miejscowości Elizówka wpisanych zostało 117 osób. Zespół konsultacyjny wydobył ankiety z urny, na podstawie których ustalił następujące wyniki konsultacji:

Złożonych zostało 117 ankiet konsultacyjnych, w tym:

 • ankiet ważnych – 115,
 • ankiet nieważnych – 2.

Ankiety nieważne z powodu:

 • niepostawienia znaku „x”  w żadnej kratce – 1,
 • postawienia znaku „x” w kratce 5 bez wpisania własnej propozycji – 1

Ankiety ważne:

W punkcie „a” oddano następującą liczbę głosów:

 1. HISTORYCZNE – 15,
 2. POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH – 17,
 3. EUROPEJSKICH PAŃSTW I STOLIC -15,
 4. OWOCÓW, WARZYW I ZIÓŁ -66,
 5. Inne -  propozycje własne – Drzewa- 2.

W punkcie „b” w sprawie nazwania jednej z ulic nazwą „Elizówka”:

Odpowiedź

Tak

Nie

Wstrzymuję się od głosu

Liczba głosów

92

15

8

 W punkcie „c” w sprawie, aby nazwę  „Elizówka” nadać drodze gminnej nr 106056 L:

Odpowiedź

Tak

Nie

Wstrzymuję się od głosu

Liczba głosów

84

6

2

Podsumowanie:

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Elizówki dla ulic tej miejscowości wybrali:

 1. Koncepcję tematyczną: OWOCÓW, WARZYW I ZIÓŁ.
 2. Droga gminna nr 106056 L  ma mieć nadaną nazwę Elizówka.

Ikona pdfProtokół konsultacji w Elizówce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.16 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót