ETO Kawka

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 29-04-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Kawka

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Kawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót