ETO Łagiewniki

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Łagiewniki

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 04-05-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Łagiewniki

Czytaj więcej

Projekt statutu i karta konsultacyjna sołectwa Łagiewniki

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 28-02-2022

Projekt statutu i karta konsultacyjna sołectwa Łagiewniki

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Łagiewniki

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 23-02-2022

Wójt Gminy Niemce ogłasza konsultacje społeczne

Czytaj więcej