ETO Nowy Staw

Tabliczka na czerwonym tle z godłem i napisem sołtys
Opublikowane dn. 23-01-2023

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA SOŁECTWA NOWY STAW

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Nowy Staw, że dnia 28 stycznia 2023r. (sobota) o godz. 13:00 w Świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

OGŁOSZENIE   
Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Nowy Staw, że dnia 28 stycznia 2023r. (sobota) o godz. 13:00Świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie o godz. 13:15, tj. po upływie 15 minut od pierwszego zebrania.
 
 
Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś

Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania

Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

Autor: Gmina Niemce
Powrót