ETO Rudka

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 04-05-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Rudka Kozłowiecka

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Rudka Kozłowiecka

Autor: Gmina Niemce
Powrót