ETO Rudka

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 29-08-2022

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI RUDKA KOZŁOWIECKA

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Rudka Kozłowiecka, że w dniu 8 września 2022r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej– odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Autor: Gmina Niemce
Powrót