ETO Rudka

Tabliczka na czerwonym tle z godłem i napisem sołtys
Opublikowane dn. 23-01-2023

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA SOŁECTWA RUDKA KOZŁOWIECKA

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Rudka Kozłowiecka, że dnia 3 lutego 2023r. (piątek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

OGŁOSZENIE   

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Rudka Kozłowiecka, że dnia 3 lutego 2023r.  (piątek) o godz. 17:00Szkole Podstawowej odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie o godz. 17:15, tj. po upływie 15 minut od pierwszego zebrania.

Wójt Gminy Niemce

Krzysztof Urbaś  

Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania
Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
Autor: Gmina Niemce
Powrót