ETO Stoczek

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 29-08-2022

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI STOCZEK

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Stoczek, że w dniu 24 września 2022r. o godz. 17.00 w Świetlicy w Stoczku– odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Autor: Gmina Niemce
Powrót