Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Pomocne dłonie herb gminy i ukraińska flaga
Opublikowane dn. 11-03-2022

Informacja na temat kształcenia dzieci z Ukrainy.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Niemce na temat organizacji kształcenia, wychowania i opieki uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Niemce informuje, że:

  • Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6) moją możliwość uczęszczać do przedszkola – oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. O przyjęciu dziecka do przedszkola lub zerówki w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. To do niego trzeba się zgłosić, by zapisać dziecko. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, w bieżącym roku szkolnym liczba dzieci w oddziale przedszkola obejmującym dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy. W związku z powyższym wszystkie przedszkola/szkoły na terenie Gminy Niemce prowadzą zapisy dzieci do przedszkoli/oddz. przedszkolnych aż do wyczerpania wolnych miejsc.
  • Dzieci w wieku 7-15 lat mają możliwość nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim .

Ikona pdfInformacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy wersja w języku polskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.23 KB]

Ikona pdfInformacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy wersja w języku ukraińskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.98 KB]

Więcej informacji na stronie kuratorium oświaty: https://www.kuratorium.lublin.pl/

Autor: Gmina Niemce
Powrót