Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

megafon, syrena alarmowa
Opublikowane dn. 20-04-2022

Sygnały alarmowe - znaczenie i rodzaje

Jakie są rodzaje syren alarmowych i co powinniśmy o wiedzieć o komunikatach ostrzegających przed zagrożeniami? W świetle obecnej sytuacji za nasza wschodnią granicą warto poznać ten prosty system ostrzegania przed nadciągającym niebezpieczeństwem.

RODZAJE ALARMÓW - SYGNAŁY ALARMOWE

ALARM POWIETRZNY - SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

Akustyczny system alarmowy

 • Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty
 • Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1 w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm powietrzny dla………………………

Wizualny system alarmowy

 • Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

ALARM POWIETRZNY - SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

Akustyczny system alarmowy

 • Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm powietrzny dla…………………

 

ALARM O SKAŻENIACH - SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

Akustyczny system alarmowy

 • Przerywany, modulowany dźwięk syreny
 • Sekwencje krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdów lub innych podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm o skażeniach (podać rodzaj skażenia) dla………………………

Wizualny system alarmowy

 • Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

ALARM O SKAŻENIACH - SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

Akustyczny system alarmowy

 • Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o skażeniach dla…………………

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI - SPOSÓB OGŁASZANIA KOMUNIKATU

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Osoby znajdujące się na terenie ............... około godz. ............ min. .............. może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku ............ (podać kierunek)

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI - SPOSÓB ODWOŁYWANIA KOMUNIKATU

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj skażenia) dla ................

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI - SPOSÓB OGŁASZANIA KOMUNIKATU

Środki masowego przekazu

 • Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA - SPOSÓB OGŁASZANIA KOMUNIKATU

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA - SPOSÓB OODWOŁYWANIA KOMUNIKATU

Środki masowego przekazu

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj skażenia) dla ................

 

Sygnały alarmowe syren nie powinny być powodem do paniki. Po usłyszeniu modulowanego przez trzy minuty sygnału powinno się włączyć radio lub telewizor na lokalną stację. To właśnie tam pojawi się komunikat o zagrożeniu i należy postępować zgodnie z poleceniami.

Państwo radzi przy okazji, aby sprawdzić miejsca pobytu domowników oraz osób z najbliższego otoczenia, aby poinformować je o niebezpieczeństwie. Jeśli z kolei syrena alarmowa zastanie kogoś poza domem, to należy skontaktować się z najbliższymi i poinformować ich o miejscu pobytu i sposobie dalszego kontaktowania się.

Warto też przypomnieć, że syreny alarmowe są wykorzystywane w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Na stronie rządowej możemy jednak przeczytać, że informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Autor: Gmina Niemce
Powrót