Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 21-04-2022

ZAWIADOMIENIE O XXXVI SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 29.04.2022 r. odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXVI sesję Rady Gminy Niemce:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Niemce.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Niemce
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ,,Kraina wokół Lublina’’ w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

8.       Podjęcie uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

9.       Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia programu ,,Sześćdziesiąt plus dla osób starszych w Gminie Niemce na lata 2022-2025’’.

10.   Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2021/2022.

11.   Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót