Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo projektu ENES-CE
Opublikowane dn. 19-05-2022

Spotkanie podsumowujące w ramach projektu ENES-CE

W czwartek 12.05.2022 r. Klaster Energii Niemce zorganizował spotkanie podsumowujące realizowaną w 2021 r. w ramach projektu ENES-CE akcję pilotażową edukacji ekologicznej lokalnej społeczności pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie”. Spotkanie odbyło się w Centrum Szkoleniowym w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce i uczestniczyło w nim 15 osób, w większości mieszkańcy Gminy Niemce.

Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani, że założony cel akcji pilotażowej został osiągnięty, ponieważ większość uczestników pilotażu zwiększyła swoją wiedzę na temat możliwości redukcji niskiej emisji w gminie oraz poparła pomysł instalacji tablic lub czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w gminie i zasugerowała również lokalizacje instalacji urządzeń: Urząd Gminy lub jego okolica, Krasienin, Jakubowice Konińskie Jakubowice Konińskie – Kolonia. Podczas akcji pilotażowej członkowie klastra zapromowali ideę współpracy w ramach klastra oraz możliwość przystąpienia potencjalnych nowych członków do klastra i przyłączenia się do wspólnego oddolnego planowania energetycznego i inwestycji w OZE w Gminie Niemce.

Akcja pilotażowa została podsumowana na podstawie list obecności i ankiet wypełnionych przez uczestników. Na ankietę odpowiedziało 36 osób z łącznej liczby 68 osób uczestniczących w 3 spotkaniach przeprowadzonych przez Klaster Energii Niemce, co stanowi 53% wszystkich uczestników spotkań pilotażowych.

W dniu 12.05.2022 członkowie Klastra Energii Niemce uczestnicy zaprezentowali także działania klastra realizowane w 2022 r. Po realizacji akcji pilotażowej Klaster Energii Niemce przeprowadził inwentaryzację gruntów klasy 4/5/6 obejmujących ok. 80 ha - działek nadających się pod inwestycje w instalacje fotowoltaiczne lub wiatrakowe, na podstawie dostępnych mu informacji. Jednocześnie ze względów formalnych klaster energii nie może dotrzeć do wszystkich właścicieli działek dlatego zorganizuje spotkania w celu oddolnego zgłaszania się właścicieli działek zainteresowanych założeniem spółki celowej klastra, w celu zaplanowania i realizacji inwestycji w OZE.

Klaster Energii Niemce prowadził także rozmowy i działania w kierunku określenia możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie dokumentacji dotyczącej wykonania odwiertów geotermalnych w przyszłości i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW. Również w tym temacie do rozwiązania jest jeszcze wiele kwestii prawnych, czym klaster będzie się zajmował w najbliższym czasie.

Ponadto w dniu 12.05.2022 r. „Klaster Energii Niemce” zorganizował spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie”. Uczniowie zostali poinformowani o idei projektu ENES-CE i planach oraz działaniach utworzonego „Klastra Energii Niemce”. Omówiono co to jest zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, smog, ich przyczyny i skutki dla zdrowia oraz możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie.

Przedyskutowano co to są odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna oraz możliwości wpływu każdego mieszkańca na jakość powietrza w gminie, poprzez oszczędzanie energii, wymianę starych kotłów, działania termomodernizacyjne oraz inwestycje w instalacje wykorzystujące OZE.

Uczniowie otrzymali także informacje o programach krajowych, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w OZE m.in. takich jak: Czyste powietrze, Agroenergia, Mój Prąd, Moje Ciepło, Stop Smog, czy w niedalekiej przyszłości Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W trakcie spotkania doradca energetyczny UMWL objaśnił na podstawie urządzeń zamontowanych na przyczepce edukacyjnej, jak w praktyce działają instalacje produkujące energię czy ciepło z odnawialnych źródeł energii. Spotkania edukacyjne z dziećmi, które odgrywają ważną role w łańcuchu edukacyjnym, które docierają z przekazanymi informacjami do rodziców, mają na celu zaangażowanie obywateli w planowanie energetyczne i inwestycje w OZE, oszczędzanie energii oraz wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

Obydwa spotkania zorganizowane przez klaster energii Niemce odbyły się w ramach działań w projekcie ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej". Projekt ENES-CE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Gmina Niemce jako partner stowarzyszony współpracuje z Województwem Lubelskim w realizacji projektu wraz z innymi gminami i organizacjami z różnych państw takich jak: Niemcy, Włochy, Węgry, Chorwacja, Słowenia.

Autor: Gmina Niemce
Powrót