Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu dzieci podczas konkursów
Opublikowane dn. 30-05-2022

X GMINNY TURNIEJ KLAS SZÓSTYCH O PUCHAR IM. BŁ. BPA W. GORALA - PATRONA SZKOŁY W CIECIERZYNIE

20 maja 2022 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych gminy Niemce. Okazją do tego spotkania był - odbywający się już po raz dziesiąty - Turniej Klas Szóstych o Puchar im. bł. bpa Władysława Gorala - patrona naszej szkoły.

Był tort, świeczki i życzenia.

 Zmaganiom drużyn przyglądali się nasi Goście : doc. dr hab. - Cezary Taracha przyjaciel szkoły w Ciecierzynie i członek rodziny patrona szkoły, ks. kanonik Robert Brzozowski- nasz sponsor, dyrekcja naszej szkoły – Pan dyrektor Mirosław Studniewski i Pani wicedyrektor – Urszula Zielonka oraz przedstawiciele rodziców klasy szóstej z Ciecierzyna - Pani Agata Szewczyk, Pani Ewelina Kurant, Pani Izabela Wasilewska, Pani Magdalena Bondos, Pani Edyta Dąbrowska  Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami tego dnia.

 

Głównym założeniem naszego turnieju jest pokazanie młodym ludziom jak aktywnie i twórczo można spędzać wolny czas, pokazanie zdrowej rywalizacji oraz jak, poprzez zabawę, można rozwijać swoje zainteresowania. Ważnym punktem jest zapoznanie zebranych z sylwetką, życiem, ideałami  i wyznawanymi wartościami Patrona szkoły w Ciecierzynie -  bł. bpa Władysława Gorala. Wskazujemy im autorytet, który mogą naśladować.

         Turniej składa się z kilkunastu konkurencji, wśród których są zadania sportowe, integracyjne oraz logiczne - powiązane z wiedzą zdobytą w szkole.

           Podczas takich spotkań uczniowie - poprzez zabawę -  uczą się współdziałania w grupie, umiejętności podejmowania decyzji , kreatywności i odpowiedzialności oraz publicznego prezentowania się . Poznają swoich rówieśników z innych szkół naszej gminy, co na pewno będzie procentować w przyszłości, gdy staną się dorosłymi członkami  społeczności.

O puchar imienia naszego Patrona walczyły czteroosobowe drużyny. Szóstoklasiści sprawdzali się w konkurencjach zręcznościowych i sportowych, ale musieli także wykazać się wiedzą zdobytą na matematyce, języku polskim, angielskim, plastyce i historii oraz logicznym myśleniem i szybkością udzielania odpowiedzi. Emocji było wiele

Poszczególne zadania oceniało trzyosobowe jury wybrane spośród nauczycieli- opiekunów, którzy przyjechali z drużynami. Dziękujemy im za pomoc.

Turniejowe zmagania zakończyły się następującymi wynikami:

I miejsce - Puchar, wraz z pierwszym miejscem, pojechał do szkoły w Krasieninie, opiekunka- Pani Agata Jońska

II miejsce -  drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dysie,

opiekunka - Pani Agnieszka Kula

III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Niemcach,

opiekunka - Pani Urszula Głuszak

IV miejsce -  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie,

opiekunka - Pani Anna Kusyk / Bogumiła Denisiuk

V miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej,

opiekunka - Pani Katarzyna Matyjaszczyk

VI miejsce-  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich,

opiekunka- Pani Joanna Wojewoda Fortuna

VII miejsce - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie,

opiekun- Pan Mateusz Próchniak

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!

Turniej odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce- Pana Krzysztofa Urbasia oraz Ks. Kanonika Roberta Brzozowskiego - proboszcza kościoła parafialnego w Dysie.

Turniej ma taką oprawę dzięki naszym sponsorom.

 Za wspieranie turnieju serdecznie dziękujemy:

·         Ks. kanonikowi  Robertowi Brzozowskiemu - proboszczowi parafii w Dysie,

·         Panu Krzysztofowi Urbasiowi - Wójtowi Gminy Niemce,

·         Pani Annie Studzińskiej – dyrektor GOASz w Niemcach,

·         Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom uczniów klasy szóstej ze szkoły
w Ciecierzynie, którzy bardzo aktywnie włączyli się w  przygotowanie poczęstunku dla uczestników i gości turnieju. To Państwo:

Magdalena i Piotr Bondosowie

 

Edyta i Jarosław Dąbrowscy

 

Dorota i Marek Gawrońscy

 

Agnieszka i Michał Łatowie

 

Justyna i Tomasz Oblakowie

 

Małgorzata i Arkadiusz Oleszczukowie

 

Maria i Michał Połomowie

 

Małgorzata i Sławomir Poniatowscy

 

Agata i Michał Szewczykowie

 

Małgorzata i Sergiusz Ułanowie

 

Izabela i Adam Wasilewscy

 

Agnieszka i Rafał Wysokińscy

 

Pani Magdalena Wawryniuk

 

Pani Ewelina Kurant

 

Wychowawczyni dziękuje wszystkim Rodzicom klasy szóstej, którzy bardzo pomogli przy organizacji Turnieju.

Sponsorom dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc. Bez Państwa ofiarności i pomocy uczniowie nie mogliby cieszyć się tak dobrą zabawą i pięknymi nagrodami.

Dziękujemy Panu Jackowi Dmowskiemu- nauczycielowi wychowania fizycznego szkoły w Ciecierzynie za pomoc w przeprowadzaniu konkurencji sportowych.

Dziękujemy dyrekcji naszej szkoły – Panu dyrektorowi Mirosławowi Studniewskiemu
i Pani wicedyrektor – Urszuli Zielonce za zrozumienie, pomoc  i wspieranie naszych działań.

Uczniom klas szóstych gminy Niemce i ich opiekunom- za wspólnie spędzony czas i turniejowe zmagania.

Organizatorki: Małgorzata Szczesiak

Bogumiła Denisiuk

Jadwiga Gawrońska

Autor: Gmina Niemce
Powrót