Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo LGD
Opublikowane dn. 21-07-2022

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR)

Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaproszenie skierowane jest  do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” tj. gmin:  BEŁŻYCE, BYCHAWA, BORZECHÓW, GARBÓW, GŁUSK, JABŁONNA, JASTKÓW, KONOPNICA, KRZCZONÓW, NIEDRZWICA DUŻA, NIEMCE, STRZYŻEWICE, WÓLKA, WYSOKIE, ZAKRZEW, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina”, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkania mają charakter otwarty. Przeprowadzone będą metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkań będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcie kierowanego w ramach  podejścia  LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2023-2027.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu

LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

Spotkania odbywać się będą na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina” według  zamieszczonego  poniżej harmonogramu.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI

GMINA

MIEJSCE SPOTKANIA

TERMIN I GODZINA

1.

Bełżyce

Centrum Usług Społecznych, Bełżyce, ul. Fabryczna
2b, sala konferencyjna Ip.

19. 07.2022, godz. 16:00 - 19:00

2.

Borzechów

Gminna Biblioteka Publiczna, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

26.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

3.

Bychawa

Bychawskie Centrum Kultury Marszałka J. Piłsudskiego
34, 23-100 Bychawa

21.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

4.

Garbów

Dom Strażaka, 21-080 Garbów

27.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

5.

Głusk

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów,  20-388 Lublin

18.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

6.

Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna
Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

02.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

7.

Jastków

Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3,              21-002
Panieńszczyzna

04.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

8.

Konopnica

Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

09.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

9.

Krzczonów

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego
11, 23-110 Krzczonów

11.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

10.

Niedrzwica Duża

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy
Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża

16.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

11

Niemce

Klub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce

02.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

12

Strzyżewice

Dworek Kołaczkowskich w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice

23.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

13

Wólka

Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wólka

25.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

14

Wysokie

Biblioteka Gminna, Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie

05.09. 2022, godz. 16:00 - 19:00

15

Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

07.09.2022, godz. 16:00 - 19:00
Autor: Gmina Niemce
Powrót