Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna LGD
Opublikowane dn. 01-08-2022

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR)

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Termin spotkania: 02.08.2022 (wtorek), godz. 16:00 - 19:00 Klub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce

Zaproszenie kierujemy do mieszkańców Gminy Niemce, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodka kultury, ośrodka pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkania będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD "Kraina wokół Lublina"
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD "Kraina wokół Lublina".
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD "Kraina wokół Lublina".
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

 

Plakat którego treść przedstawiono powyżej

Autor: Gmina Niemce
Powrót