Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

fragment hali produkcyjnej
Opublikowane dn. 08-08-2022

Informacja o zrzucie wody ze zbiorników przeciwpożarowych

Szanowni Państwo, firma Panattoni Development Europe sp. z o.o., w imieniu spółki Lublin Logistics sp. z o.o. informuje, iż w dniu 09.08.2022 r. (wtorek) nastąpi zrzut wody ze zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej w związku z planowanym przeglądem urządzenia. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 950 m3.

Zrzut wody będzie miał miejsca na obiekcie Panattoni Park Niemce przy ul. Przemysłowej 4 w Niemcach (Lublin Logistics sp. z o.o.). Woda zostanie spuszczona do kanalizacji deszczowej.

Firma informuje, że skład jakościowy wody, która zostanie spuszczona, odpowiada parametrom wód opadowych lub roztopowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r.

Autor: Gmina Niemce
Powrót