Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ogólna herb i logo prow
Opublikowane dn. 11-08-2022

Gmina Niemce otrzymała ponad 1,8 mln zł dotacji na modernizację dróg lokalnych

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że jeden z wielu, składanych od czterech lat wniosków o dotacje do naszych inwestycji z różnych programów spotkał się z przychylnością władz nadrzędnych. W ramach projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano naszej gminie 1 843 848 zł (ok. 63% wartości zadania) dofinansowania na gruntowną przebudowę dróg w miejscowości Dys.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 106050L (ul. Biskupa Władysława Gorala, ul. Poprzeczna) wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologiczny oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 2424 ( ul. Klasztorna). Koszt całej inwestycji to blisko 2,9 mln zł.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wraz z pracownikami Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych nieustannie, od wielu lat zabiega o uzyskanie dotacji do gminnych inwestycji z wielu programów rządowych i unijnych. Wiele spektakularnych inwestycji powstało dzięki środkom zewnętrznym ale niestety, od pewnego czasu wysiłki te nie zawsze mają pozytywny finał. Przykładem może być Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Do 2018 roku wiele dróg w naszej gminie zostało zmodernizowanych dzięki dotacjom z tego programu lecz od 2019 roku nagle nasze projekty przestały się spotykać z przychylnością komisji przyznającej środki. Do bieżącego roku Gmina Niemce wnioskowała już trzy razy o dofinansowanie przebudowy dróg w Elizówce, Pólku i Nowym Stawie na łączna sumę blisko 1 mln zł. Niestety bez pozytywnego finału. Liczymy, że potrzeby naszej gminy zostaną dostrzeżone przez władze nadrzędne.

Autor: Gmina Niemce
Powrót