Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 31-08-2022

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu (od 31.08.2022 do 29.09.2022):

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce - etap V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na stronie https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78 osoby zainteresowane mają możliwość wglądu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce  - etap  I oraz V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Autor: Gmina Niemce
Powrót