Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

na zdjęciu peleton rowerzystów i napis zapraszamy na rajd rowerowy Wójta Gminy Niemce 2022
Opublikowane dn. 01-09-2022

ZAPROSZENIE: na VII Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zaprasza serdecznie mieszkańców oraz sympatyków Gminy Niemce do udziału w VII Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r.

PROGRAM I TRASA RAJDU

  • 11:40 – 12:00 Rejestracja uczestników Rajdu (Park przy Zespole Placówek Oświatowych w  Ciecierzynie - pierwsze miejsce startu)
  • 12:00 - Start Rajdu
  • 12:00 – 12:20 Przejazd trasą Ciecierzyn – Dys błonia przykościelne ul. Ogrodowa (Drugi Punkt Startu)
  • 12:20 – 13:05 Przejazd trasą Dys – Pólko – Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński – Krasienin Kolonia (plac Gminnego Targowiska „Mój Rynek) - META RAJDU
  • 13:05 – 14.00 Ciepły posiłek dla uczestników Rajdu oraz KONKURSY z atrakcyjnymi nagrodami

Długość całej trasy to ok. 14 km

ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikami Rajdu mogą być osoby w każdym wieku z tym, że dzieci poniżej 13-go roku życia muszą uczestniczyć w Rajdzie wraz z pełnoletnim opiekunem, a osoby od 13 do 18 roku życia musza posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Rajdzie. Ilość uczestników jest ograniczona i wynosi 200 osób.

ZAPISY

Na rajd można się zapisać w czasie jego trwania w dwóch punktach startowych:

  • Pierwszy Punkt Startowy to Park przy Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, rejestracja w godz. 11.40 - 12.00
  • Drugi Punkt Startowy to błonia przykościelne ul. Ogrodowa w Dysie, rejestracja uczestników w godz. 12.00 - 12.20

Na mecie Rajdu zostanie przeprowadzony KONKURS w dwóch kategoriach, w którym wziąć udział będą mogli wyłącznie uczestnicy Rajdu, posiadający wypełnioną i opieczętowaną kartę uczestnictwa. Konkurs w kategorii dzieci w wieku 10 - 13 lat z wiedzy o ruchu rowerów, ruchu pieszych i pierwszej pomocy, zostanie przeprowadzony przez pracowników Urzędu Gminy. Konkurs w kategorii 14+ z wiedzy ogólnej i o naszej gminie, zostanie przeprowadzony pod sceną w formie quizu. Do wzięcia udziału w quizie niezbędne będzie posiadanie smartfonu z dostępem do internetu.

Do wygrania rower w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

Szczegóły w regulaminie poniżej:

Ikona pdfRegulamin Rajdu Rowerowego Wójta Gminy Niemce 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [259.79 KB]

grafika przedstawia mapę z wyznaczona trasą

Autor: Gmina Niemce
Powrót