Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

wręczanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Opublikowane dn. 06-09-2022

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

29 sierpnia 2022r. nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce złożyli w obecności Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.

W gronie nauczycieli nowo mianowanych obecni byli:

  • Pani Danuta Ikwanty nauczycielka wychowania przedszkolnego i religii w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie;
  • Pani Monika Chamera nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie;
  • Pani Jolanta Turowska nauczycielka wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie;
  • Pani Małgorzata Górna psycholog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie;
  • Pani Katarzyna Hołówko nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Niemcach;
  • Ks. Paweł Zawada nauczyciel religii w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach;
  • Ks. Paweł Serewa nauczyciel religii w Szkole Podstawowej im Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach;
  • Pani Olga Skrzypczak-Kowalczyk nauczycielka muzyki i wychowawca świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach;
  • Pani Monika Prus nauczycielka muzyki, techniki, logopedii i wychowawca świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej;
  • Pani Agata Budzyńska nauczycielka chemii, fizyki oraz wychowawca świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej;

Akt stopnia nauczyciela mianowanego uzyskała również nieobecna na uroczystości Pani Marta Żelazna nauczycielka biblioteki i wychowawca świetlicy szkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej.

Po odebraniu od nauczycieli ślubowania, Pan Wójt Krzysztof Urbaś wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskują stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Autor: Gmina Niemce
Powrót