Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie legitymacyjne zmarłej
Opublikowane dn. 12-09-2022

Zmarła Elżbieta Fim - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 10 września 2022 r. Elżbietę Fim - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie, zasłużonego pedagoga, wspaniałego wychowawcę młodzieży oraz cenionego instruktora i trenera.

Niewiele jest osób, które każdą chwilą życia dzielą się nie tylko ze swoją rodziną, ale także z innymi: znajomymi, sąsiadami i całą społecznością lokalną. Dlatego bardzo będzie nam brakowało takiej osoby wśród nas.

Rodzinie, Bliskim, a także wszystkim, których dotknęła śmierć Pani Elżbiety Fim składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Uroczystości pogrzebowe śp. Elżbiety Fim odbędą się  17 września 2022 r. o godz. 14:00 w Kościele pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach.

Pani Elżbieta Fim urodziła się 21 kwietnia 1970 r.  Przez całe swoje życie była mieszkanką Gminy Niemce. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Niemcach kontynuowała naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego w Lublinie. W 1989 roku rozpoczęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Swobodzie na stanowisku nauczyciela techniki, wychowania fizycznego oraz przedmiotów artystycznych. W wyniku likwidacji szkoły z dniem 1 września 1999 została przeniesiona służbowo do Zespołu Szkół w Krasieninie, gdzie pracowała przez ponad 17 lat, stale podnosząc i poszerzając swoje kwalifikacje zawodowe. W szkole w Krasieninie była nauczycielem informatyki, techniki, matematyki, wychowania komunikacyjnego oraz wychowawcą klasowym, opiekunem Samorządu Uczniowskiego, administratorem szkolnej sieci komputerowej czy koordynatorem licznych projektów unijnych. W okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r. sprawowała funkcję wicedyrektora ZS w Krasieninie. Od 1 listopada 2016 r. rozpoczęła pracę na stanowisku wizytatora kształcenia ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie, pełniła też funkcję Wojewódzkiego Koordynatora ds. innowacji województwa lubelskiego. Przez większość swojej pracy pedagogicznej Pani Elżbieta Fim była także liderem motoryzacji szkolnej, certyfikowanym trenerem i egzaminatorem z zakresu szeroko rozumianej technologii informatycznej dla różnych grup wiekowych. Jest autorką licznych programów i scenariuszy edukacyjnych z zakresu informatyki. Od 1 września 2019 r., do ostatnich dni pełniła funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.

Za swoją pełną zaangażowania pracę pedagogiczną, w tym wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz szczególne zasługi dla oświaty i wychowania była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę czy Ministra Edukacji i Nauki w 2021 r. - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty w Lublinie w roku 2017 i 2018. Władze gminy także doceniały zaangażowanie zawodowe Pani Fim - w 2002  otrzymała nagrodę Zarządu Gminy Niemce, czterokrotnie była nagradzana przez Wójta Gminy Niemce w latach 2010, 2012, 2014 i 2016, a w 2021 r. otrzymała Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Niemce. Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły, w której pracowała.

Pani Elżbieta Fim swoją postawą i pracą jako nauczycielka, społecznik, matka i babcia przyczyniła się do rozwoju społeczności lokalnej oraz była wzorem dobrych zachowań. Angażowała się w problemy swoich wychowanków z matczyną troską, wspomagała rodziców, zabiegała o sprawy drobne i ważne. Potrafiła wesprzeć dobrym słowem, cierpliwie wysłuchać, być przy drugim człowieku w smutku i radości, nawet wtedy, kiedy borykała się ze swoją osobistą tragedią. Żyła skromnie, pięknie i w przyjaźni z innymi.

Autor: Gmina Niemce
Powrót