Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ogólna herb i tabletki
Opublikowane dn. 06-10-2022

Informacja w sprawie dystrybucji preparatu ze stabilnym jodkiem potasu

Urząd Gminy Niemce informuje, że zgodnie z rekomendacjami Wojewody Lubelskiego w sprawie dystrybucji preparatu ze stabilnym jodkiem potasu przygotowany jest proces wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Niemce.

Preparat ten będzie wydawany mieszkańcom wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU, KTÓRE W PRZYPADKU URUCHOMIENIA AKCJI WYDAWANIA BĘDĄ URUCHOMIONE NA TERENIE NASZEJ GMINY:

 1. Szkoła Podstawowa w Niemcach, ul. Szkolna 23;
 2. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Różana 10;
 3. Świetlica w Dziuchowie, Dziuchów 6A;
 4. Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej, Rudka Kozłowiecka 30B;
 5. Szkoła Podstawowa w Nasutowie, Nasutów 209A;
 6. Szkoła Podstawowa Krasieninie, Krasienin Kolonia 39;
 7. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Ciecierzyn 121;
 8. Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, Dys, ul. Lotników Polskich 4;
 9. Świetlica w Elizówce, Elizówka 21A;
 10. Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, Jakubowice Konińskie ul. Szkolna 69;
 11. Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach, ul. Zielona 1;
 12. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie, Ciecierzyn 123B;
 13. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krasieninie, Krasienin 33.

Uwaga:

Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po wydaniu decyzji przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.

Do tego momentu punkty dystrybucji tabletek jodku potasu będą zamknięte.

DODATKOWE INFORAMCJE

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻADANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ

PROFILAKTYKA JODOWA

 

 • W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu koniecznie jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.
 • Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu
 • Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od eksplozji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

 •  Dorośli do 60r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100mg jodu)
 •  Dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletka (50mg jodu)
 •  Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż: 0,5 tabletki (25mg jodu)
 •  Nowororodki ₁⁄₄ tabletki ( 12,5 mg jodu)
 •  Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki ( 100mg jodu)

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

 • Jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • Jeśli masz nadczynność tarczycy
 • Jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomple-menteminą)
 • Jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

 • stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
 • występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
 • występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
 • masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
 • jesteś odwodniony
 • przyjmujesz leki hamujące czynności tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptoprill, enalapril lub chinidynę

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

Przed przyjęciem leku

 • w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
 • w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

Po przyjęciu leku

 

 • z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

Ikona pdfUlotka związana z dystrybucją preparatu ze stabilnym jodem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.12 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót