Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb Gminy z podpisem Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach na tle budynku urzędu
Opublikowane dn. 08-11-2022

INFORMACJA W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że otrzymał informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasienin gm. Niemce. W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A tabela 1 w części C tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez, ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ostateczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasienin, gm. Niemce zostanie wydana po przeprowadzeniu badań jakości wody przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót