Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie grupowe
Opublikowane dn. 30-11-2022

Poznaj Polskę - wycieczki edukacyjne

W okresie od 27.09.2022 r. do 18.11.2022 r. uczennice i uczniowie z pięciu szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łączna wartość pozyskanych na ten cel środków wyniosła 112.560,00 zł Podczas 17 wycieczek edukacyjnych odwiedzono około 50 punktów edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Bł. Bpa W. Gorala w Ciecierzynie

Uczniowie z klas I – III pojechali na 3 wycieczki do Kazimierza Dolnego odwiedzając przy okazji Wojciechów i Janowiec. Zwiedzali tam m. in. Kazimierski rynek, Górę Trzech Krzyży, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie, Zamek w Janowcu oraz Kościół Farny w Kazimierzu Dolnym.

Uczniowie z klas VI i VII w dniu 17 października pojechali do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zwiedzali Muzeum Historyczno – Archeologiczne oraz kopalnię krzemienia w Rezerwacie Krzemionki Opatowskie. Duże wrażenie na uczniach wywarło interaktywne Muzeum Archeologiczne. W ramach tego wyjazdu uczniowie zwiedzali też zespół parkowo – pałacowy w Kurozwękach. Ciekawym punktem wycieczki było spotkanie ze stadem bizonów oraz zabawa terenowa w labiryncie bukowym.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie (42 osoby) w dniu 20.10.2022 r. odwiedzili dwa bardzo ciekawe punkty edukacyjne. Pierwszym z nich była Manufaktura Bolesławiec w Tereszynie, Gmina Konopnica. Manufaktura słynie z wytwarzanej tu od wieków ceramiki z naturalnych glin kamionkowych. Dzieci, po wysłuchaniu historii zakładów i zapoznaniu się z procesem technologicznym wzięły udział w warsztatach wytwarzania ceramiki. Drugim punktem wycieczki było Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Uczniowie zapoznali się ze zbiorami muzeum oraz wysłuchali historii pułku.

Z kolei 19.10.2022 r. 34 uczniów klas IV-VIII udało się na wyjazd edukacyjny śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szlak księdza Wyszyńskiego położony jest we wschodniej części Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i liczy ok. 30 km  pieszej wędrówki. Najważniejszymi jego punktami są Żułów, gdzie mieści się Dom Pomocy Społecznej, w którym przebywał ksiądz Wyszyński, wieś Marcinówka – to tu ukrywał się Wyszyński podczas wojny, kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii panny w Skierbieszowie z XVII w. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Zamościa. Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczniowie odwiedzili Rynek, Rynek Solny i Rynek Wodny oraz synagogę mieszczącą się na Starym Mieście. Bardzo ciekawym miejscem było Roztoczańskie Muzeum PRL, w którym można było zobaczyć przedmioty, meble, ubrania, zabawki a także wyposażenie sklepu, kuchni czy szkoły charakterystyczne dla epoki PRL.

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

Klasy I-III

Uczniowie klas młodszych pojechali na dwie wycieczki do Kazimierza Dolnego. Jedna grupa w dniu 10.10.2022 r. Zwiedzała Kazimierz Dolny, Muzeum Nadwiślańskie, Kamienice Celejowską i Przybyłów a także Muzeum Klocków Lego. Odbyli rejs statkiem po Wiśle. Odwiedzili też Nasiłów, gdzie zwiedzali kamieniołomy i poszukiwali skamielin.

Druga grupa w dniu 25.10.2022 r. również zwiedziła Kazimierz Dolny, Kamienice, Kościół Farny oraz Muzeum Nadwiślańskie.  Uczestnicy wycieczki zwiedzali również Muzeum Skamieniałości w Młynie Hipolit. A na zakończenie zajęć dzieci wybiły swoją monetę.

Klasy IV-VI

37 uczniów klas ósmych w dniach 3 – 5.10.2022 r. brali udział w wycieczce do Gdańska, Gdyni i Malborka. Zwiedzali Stare Miasto i zespół pocystersko – katedralny w Gdańsku, statki Dar Pomorza oraz ORP Błyskawica, poznali historyczny układ urbanistyczny Gdyni oraz Westerplatte. W Malborku zwiedzali Muzeum Zamkowe i poznali dzieje zakony Krzyżackiego na ziemiach polskich.

W podobnej wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8 (31 osób) w dniach 5 – 7.10.2022 r. Poza wymienionymi punktami edukacyjnymi, uczniowie spacerowali brzegiem Bałtyku i po molo w Sopocie. Oglądali również panoramę miasta z punku widokowego w Kamiennej Górze.

Natomiast uczniowie klas 6 (47 osób) pojechali na dwudniową wycieczkę w dniach 11 – 12.10.2022 r. w Góry Świętokrzyskie. Zwiedzali ruiny zamku Krzyżtopór oraz Zamek Królewski w Chęcinach. Zobaczyli opatowskie podziemia i kielecką Kadzielnię. Zdobyli szczyt Łysa Góra (594 m n.p.m.). Na zakończenie wycieki pojechali do kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich  - rezerwat archeologiczny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej

W dniach 12 – 13 października 2022 r. 45 uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej odwiedzili Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rezerwat Krzemionki Opatowskie, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz obwarowania kamienne na Łysej Górze, ruiny Zamku Krzyżtopór a także Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Uczniowie spacerowali też po rezerwacie geologicznym Kadzielnia w Kielcach.

W dniu 7 października 2022 40 uczniów z klas I – III udali się na wyjazd do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Zamościu dzieci zwiedzały Ogród Zoologiczny oraz ratusz, rynek, katedrę oraz fortyfikacje twierdzy Zamoyskich. W Roztoczańskim Parku Narodowym zwiedzali Kościół „Na wodzie” w Zwierzyńcu oraz rezerwat przyrody „Szumy nad Tanwią”.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie.

W dn. 10.11.2022r. uczniowie klasy 1 i 3b oraz dnia 14.11.2022 r. uczniowie klasy 2 i 3a wzięli udział w zwiedzaniu Archikatedry św. Jana Chrzciciela  oraz Centrum Nauki Kopernika w Warszawie., Podczas wycieczki dzieci mogły poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, a także  uczestnicząc w warsztatach i pokazach naukowych. Mieli okazję obejrzeć spektakl pt., „Astronauta’’ w Planetarium, podczas którego dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi w przestrzeni kosmicznej. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki.

17.11.2022 r. uczniowie klas VII i VIII i 18.11.2022 r. uczniowie klas VIIIb, VI i IV udali się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego. W dawnej siedzibie polskich władców zobaczyli komnaty królewskie oraz dzieła sztuki. Przewodnicy opowiadali, jak wyglądało życie na zamku, do czego służyły konkretne pokoje i przedmioty. Następnym punktem wycieczki było przejście Traktem Królewskim, czyli jedną z najpiękniejszych ulic miasta, na której można podziwiać liczne kościoły, siedzibę Prezydenta RP, Uniwersytet Warszawski oraz pomniki sławnych Polaków. Następnym punktem było zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. Ostatnią atrakcją był wieczorny spacer po Starówce, na której uczniowie obejrzeli m. in. Archikatedrę Św. Jana, gdzie odbywały się śluby, koronacje dwóch władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja, Pomnik Małego Powstańca oraz przepiękne kamieniczki. 

Autor: Gmina Niemce
Powrót