WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Gospodarowanie odpadami

Nowy system podatku śmieciowego

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od 1 lipca 2013 r. „podatek śmieciowy”, czyli opłatę, jaką będą musieli mieszkańcy gminy (dokładnie - właściciele nieruchomości) uiszczać do urzędu gminy. To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą musieli zapłacić tzw. podatek śmieciowy. Bieżący rok jest czasem na dostosowanie przepisów lokalnych do nowych uregulowań prawnych oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców. 

Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odbierająca śmieci z obszaru gminy. Natomiast od mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zostanie pobrany tzw. podatek śmieciowy. 

Ustawodawca umożliwił zastosowanie specjalnej obniżonej stawki opłaty w stosunku do osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Tak więc segregacja odpadów komunalnych będzie promowana mniejszym podatkiem śmieciowym do zapłacenia. W naszej gminie opłata będzie liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, którą właściciel określi w specjalnej deklaracji składanej do tut. urzędu.

Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej". Ponadto Rada Gminy może uchwalić wykaz dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały informacje składane w deklaracjach mieszkańców.
 
Maria Grażyna Pomorska
Kierownik Referatu
ds. planowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W OKRESIE OD STYCZNIA 2019 DO GRUDNIA 2019

 

 
Opłaty
Informacje podstawowe
Warto śmiecić mniej
Nie pal śmieci

Odpady komunalne

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90