WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Analiza stanu gospodarki odpadami...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

29.04.2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce za rok 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gmina zamieszcza analizę, która obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce za rok 2015

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90