WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Opłaty

 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XIII/116/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie naszej gminy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz następujące stawki opłat:

9,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, lub

15,00 zł – w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Niemce
BS 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie:

do 15 lutego za I kwartał

do 15 maja za II kwartał

do 15 sierpnia za III kwartał

do 15 listopada za IV kwartał

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje można zgłaszać telefonicznie w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 211 lub pod numerem telefonu: 81 756 10 34.                                                                   

UWAGA

Szanowni  mieszkańcy Gminy Niemce

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu odbioru popiołu paleniskowego z posesji zamieszkałych, informujemy, że nie ma konieczności pakowania popiołu dodatkowo w worki.

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90