WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Opłaty

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Opłaty

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Niemce Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie naszej gminy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz następujące stawki opłat:

13,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

21,00 zł – w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy Gminy Niemce lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie:

  • do 15 lutego za I kwartał
  • do 15 maja za II kwartał
  • do 15 sierpnia za III kwartał
  • do 15 listopada za IV kwartał

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje można zgłaszać telefonicznie w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 211 lub pod numerem telefonu: 81 756 10 34.                                                                   

UWAGA

Szanowni  mieszkańcy Gminy Niemce

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu odbioru popiołu paleniskowego z posesji zamieszkałych, informujemy, że nie ma konieczności pakowania popiołu dodatkowo w worki.

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90