IZS - Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Opublikowane dn. 18-08-2020

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 

  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • pokój 208
  • tel. 81 460 29 73

 

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

  • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

5. Dokumenty do wglądu:

  • brak

6. Termin załatwiania sprawy:

  • decyzję  wydaje w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku

7. Opłaty:

  • brak

8. Tryb odwołania:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

9. Uwagi:

  • brak

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót