IZS - Finansowy

herb
Opublikowane dn. 20-08-2020

INFORMACJA: Uwaga - Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Składanie deklaracji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.  

Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Autor: Gmina Niemce
Powrót