WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Pracownicy urzędu

       
NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO PIĘTRO/NR POKOJU TELEFON (WEWN.)
WŁADZE GMINY
Urbaś Krzysztof Wójt Gminy Niemce II/305 81 756 15 21 (10)
Pulińska Iwona Zastępca Wójta Gminy Niemce II/303 81 756 10 41 (30)
Chałupczak Aneta Skarbnik Gminy Niemce II/315 81 756 10 33 (21)
REFERAT ORGANIZACYJNY
Prażmo Iwona kierownik referatu II/308 81 460 34 68 (50)
Smolińska Anna inspektor ds. kancelaryjnych P/105 81 460 29 71 (35)
Brzozowski Grzegorz podinspektor ds. promocji III/410 81 460 34 67 (67)
Boczek Rafał informatyk III/411 81 756 10 61 (14)
Buzek-Czarnolas Michał informatyk III/411 81 756 10 61 (14)
Włodarczyk-Capała Ewa pomoc administracyjna ds. kancelaryjnych II/304 81 756 15 21 (10)
Paweł Capała młodszy referent P/105 81 460 29 71 (35)
REFERAT FINANSOWY
Baran Monika podinspektor ds. księgowości budżetowej II/314 81 756 14 13 (72)
Barczak Teresa inspektor ds. księgowości budżetowej II/314 81 756 14 13 (72)
Wójtowicz Barbara inspektor ds. księgowości budżetowej II/316 81 460 29 72 (18)
Stefaniak Teresa inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/310 81 756 10 37 (26)
Smolińska Edyta podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II /309 81 460 34 64 (29)
Dobosz Elżbieta podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II /309 81 460 34 64 (29)
Czyżyk Bożena inspektor ds. obsługi płacowej II/317 81 756 10 35 (23)
Chołost Helena inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/311 81 756 14 65 (24)
Niećko Katarzyna podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/312 81 756 10 62 (85)
Lis Bogumiła inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/312 81 756 10 62 (85)
Styś Agnieszka inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/313 81 756 10 36 (25)
Bieniek Renata inspektor ds. finansowych I/203 81 460 34 62 (62)
Putek Danuta inspektor ds. księgowości budżetowej P/106 81 756 16 38 (38)
Kulik Jarosław młodszy referent ds. finansowych I/203 81 460 34 62 (62)
Jakubczak Magdalena pomoc administracyjna II/316 81 460 29 72 (18)
REFERAT DS. INWESTYCJI
Gospodarek Paweł kierownik referatu I/205 81 460 29 76 (28)
Możdżeń Beata inspektor ds. inwestycji zamówień publicznych i drogownictwa I/204 81 756 10 38 (27)
Jaraszkiewicz Marek inspektor ds. inwestycji zamówień publicznych i drogownictwa I/204 81 756 15 74 (74)
Budzyńska Justyna inspektor ds. inwestycji zamówień publicznych i drogownictwa I/204 81 460 29 70 (76)
Suchodolski Michał inspektor ds. inwestycji zamówień publicznych i drogownictwa I/204 81 756 10 38 (27)
Filipiak Dominik inspektor ds. inwestycji zamówień publicznych i drogownictwa I/204 81 756 15 74 (74)
Paradziński Marcin pomoc administracyjna I/204 81 460 29 70 (76)
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Pomorska Maria kierownik referatu I/215 81 756 10 44 (37)
Wróbel Katarzyna inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej I/209 81 756 24 09 (71)
Czerwonka Kamil pomoc administracyjna I/209 81 756 24 09 (71)
Hutek Kinga podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej I/209 81 756 24 09 (71)
Sidorowska Sylwia podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/210 81 460 34 60 (60)
Wronka Agnieszka pomoc administracyjna I/210 81 460 34 60 (60)
Talarowska Małgorzata podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/210 81 460 34 60 (60)
Wójtowicz Anna podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej I/211 81 460 29 75 (92)
Bieniek Sławomir referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej I/211 81 756 10 34 (22)
Ewelina Boniek-Wójcik pomoc administracyjna I/214 81 756 10 31 (19)
Gromek Małgorzata inspektor ds. planowania przestrzennego I/214 81 756 10 31 (19)
Kuśpit Anna pomoc administracyjna I/214 81 756 10 31 (19)
Gromek Krzysztof inspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/213 81 460 29 73 (73)
Stefaniak Łukasz pomoc administracyjna I/213 81 460 29 73 (73)
SAMODZIELNE STANOWISKA
Ziębowicz Maria stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych I/216 81 756 10 30 (17)
Mytyk Michał podinspektor ds. obsługi OSP i akcyzy I/208 81 460 34 63 (63)
Zarajczyk Małgorzata pomoc administracyjna I/208 81 460 34 63 (63)
Domownik Mariola młodszy referent ds. obsługi organów gminy P/106 81 756 16 38 (38)
Lewandowska Iwona inspektor ds. kontroli wewnętrznej III/410 81 460 34 67 (67)
URZĄD STANU CYWILNEGO
Gajo Dorota Kierownik USC P/109 81 756 10 43 (16)
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Sadowska Małgorzata inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych P/110 81 756 14 20 (15)
Bąk Marta podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych P/110 81 756 14 20 (15)
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90