Kwiecień 25 2014 11:32:32
Informacje o gminie
· Strona główna
· Władze Gminy
· Rada Gminy
· Jednostki organizacyjne
· Sport
· Przyroda
· Historia
· Zabytki
· Ochotnicza Straż Pożarna
· Atrakcje Gminy
· Infrastruktura techniczna
· Podmioty gospodarcze
· Rolnictwo
Informacje
Inwestycje


Kontakt
Nowa Strona B I P
Skrzynka Podawcza
Regulamin
Akty normatywne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ISAP
Projekty unijne
Witaj

Witamy w serwisie internetowym
Gminy NiemceZwracamy sie do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe rodziny, która w pożarze
w m. Krasienin - Kolonia utraciła dorobek całego życia.

Numer rachunku banowego na który można przekazywać wpłaty:
NRB 55 8702 0001 0140 2241 3000 0010
Wójt Gminy Niemce
/-/ Krzysztof Urbaś

Wójt Gminy Niemce
/-/ Krzysztof Urbaś


Uroczystość „ Złotych Godów"

Dnia 16 października 2011 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemcach odbyła się
uroczystość z udziałem par małżeńskich, które Prezydent RP Bronisław Komorowski
odznaczył medalami „za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji jubilatów odprawiona w kościele
przez księdza Krzysztofa Galewskiego Proboszcza Parafii Niemce.
W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś udekorował
medalami wyróżnione pary i wręczył im stosowne legitymacje. Wszystkie pary
otrzymały też pamiątkowe księgi z życzeniami od Wójta Gminy i Kierownika USC.
Uroczystość uświetniły występy młodzieży gimnazjalnej z Niemiec oraz zespół
ludowy "Dysowiacy"

Zapraszamy Panie w wieku 50 do 69 lat na bezpłatna mammografię
1 grudnia 2011 w Zespole Szkół w Niemcach, ul Spokojna 23
Ukazał się nowy numer 3/83/2011
Gazety lokalnej gminy Niemce”
"Taka Gmina"

czytaj więcej...
Gmina Niemce
ul.Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. (0-81) 756 15 21;
fax (0-81) 756 17 90
nr rachunku:
84 8702 0001 0000 0026 2000 0030
NIP 713 305 66 58
e-mail:info@niemce.pl

Urząd Gminy Niemce
NIP 713 187 63 28
Numer konta na opłatę skarbową dla osób przebywających za granicą
POLUPLPR 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

Gmina Niemce leży w północnej części Wyżyny Lubelskiej. Obszar gminy obejmuje część Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz południową część Równiny Lubartowskiej. Położona jest przy ekspresowej drodze krajowej Rzeszów -Lublin -Białystok. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 14 116 ha, z tego użytki rolne stanowią 75,5 %. Na grunty orne przypada 66,4 % powierzchni gminy, sady 2,3 %, zaś użytki zielone 5,4 %. Lesistość gminy Niemce jest niska i wynosi 5,4%. Prawie 21% omawianego terenu zajmuje zabudowa, wody, sieć komunikacyjna oraz nieużytki. W użytkowaniu ziemi zwraca uwagę bardzo wysoki udział gruntów ornych w stosunku do ogólnej powierzchni gminy, zaś stosunkowo niewielki udział lasów, które znajdują się w północnej części gminy, gdzie rozciąga się kompleks Lasów Kozłowieckich. Na terenie gminy Niemce zamieszkuje 17.335 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 117,97 os/km2. W ciągu ostatnich kilku lat liczba ludności gminy wzrosła z powodu migracji, przyciągnęła ich atrakcyjność gminy, ze względu na położenie oraz przepiękne widoki i nieskażone środowisko.
Gmina Niemce liczy 28 miejscowości, są to:
Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Kolonia Bystrzyca, Krasienin, Krasienin- Kolonia, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Swoboda, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie.
Kartka Wielkanocna 2014
SOLARY I PIECE CO
Ochrona Środowiska
Gminna Telewizja STV
e-BOK
Wirtualny spacer
Mapy Gminy
Gazeta Lokalna
Podatki i opłaty lokalne
OGŁOSZENIA
Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2011
Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2010
Katalog miejscowości
Katalog firm
Budżet
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Niebieska Linia

Kraina wokół Lublina
Wygenerowano w sekund: 0.01 766,331 Unikalnych wizyt