Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Rozkłady Jazdy

Informujemy, że w Gmina Niemce, w ramach działania na rzecz swoich mieszkańców ma podpisane umowy z dwiema firmami świadczącymi usługi przewozowe komunikacji zbiorowej. Są to Zakład Transportu Miejskiego w Lublinie i firma Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk.

Umowa z ZTM Lublin obejmuje cztery linie komunikacji miejskiej - 4, 24, 44 i 74, które przebiegają przez teren naszej gminy.

  • Linia nr 4, w zależności od kursu, przystanek końcowy ma przy Rynku Hurtowym Elizówka, w Elizówce przy świetlicy wiejskiej lub w Dysie na ul. Wąwozowej.
  • Trasa linii 24 przebiegając przez drogę krajową nr 19 posiada przystanki w Elizówce i Ciecierzynie, następnie skręca w drogę powiatową nr 2217L i prowadzi przez miejscowość Dys i Pólko, aż do pętli zlokalizowanej w Nasutowie przy kościele parafialnym.
  • Część kursów linii 44 przebiega przez miejscowości Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonię, Smugi, Majdan Krasieniński i Krasienin Kolonię kończąc swoją trasę w miejscowości Kawka. Jest to najdłuższa linia komunikacji miejskiej w Gminie Niemce.
  • Trasa linii 74 prowadzi od ul. Okopowej w Lublinie, przez ul. Dożynkową, Rudnik, Kolonię Pliszczyn do Łagiewnik i Ciecierzyna (Żulin) w naszej gminie.

Poniżej zamieszczamy link do mapy on-line ZTM Lublin, na której można sprawdzić aktualną trasę danej linii, zobaczyć „na żywo” gdzie w tym momencie znajduje się autobus wg wskazań GPS oraz dowiedzieć się kiedy dokładnie będzie na interesującym nas przystanku.

http://sip.ztm.lublin.eu/

Umowa z firmą Przewozy Daszczyk obejmuje 5 linii komunikacji zbiorowej funkcjonujących na terenie Gminy Niemce.

  • Trasa linii Osówka prowadzi od ul. Ruskiej w Lublinie przez miejscowości: Elizówka, Ciecierzyn, Niemce, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Stoczek, Wola Krasienińska, Krasienin-Kolonia, Krasienin do miejscowości Osówka.
  • Trasa linii Rudka Kozłowiecka prowadzi od ul. Ruskiej w Lublinie przez miejscowości: Elizówka, Ciecierzyn, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka następnie Wola Niemiecka, Niemce i wraca do Lublina.
  • Trasa linii Boduszyn prowadzi od ul. Ruskiej w Lublinie przez miejscowości: Jakubowice Konińskie, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki, Baszki, Boduszyn, następnie Ludwinów, Ciecierzyn i wraca po poprzedniej trasie do Lublina.
  • Trasa linii Centralna prowadzi od ul. Ruskiej w Lublinie przez miejscowości: Elizówka, Ciecierzyn na ul. Centralną w Niemcach.
  • Trasa linii Nasutów prowadzi od ul. Ruskiej w Lublinie przez miejscowości: Elizówka, Ciecierzyn, Dys, Pólko, Nasutów.

Poniżej zamieszczamy link do strony przewoźnika z rozkładami jazdy powyższych linii:

https://przewozy-daszczyk.pl/rozklad-jazdy/

Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk tel. 727 402 219

Powrót