Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Zasłużeni dla Gminy Niemce

Mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi dla Gminy Niemce, 27 października 2011 roku Rada Gminy Niemce ustanowiła wyróżnienie honorowe pod nazwą: „ Zasłużony dla Gminy Niemce”. Odznaczenie przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Gminy Niemce we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności gospodarki, wiedzy, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, sztuki, promocji lub polityki.

 

Odznaczenie nadaje Wójt Gminy Niemce w drodze zarządzenia na wniosek Kapituły Wyróżnienia, którą stanowią Przewodniczący Rady Gminy Niemce, Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Oświaty oraz Sekretarz Gminy.

Lista osób wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Gminy Niemce”

 1. Janina Kania - Majdan Krasieniński - 2012 r.
 2. Jan Henryk Kozieł - Majdan Krasieniński - 2012 r.
 3. Teodozja Piekarz - Wola Niemiecka - 2012 r.
 4. Józef Meksuła  - Wola Niemiecka - 2013 r.
 5. Leokadia Grabska – Ciecierzynie - 2013 r.
 6. Anna Gajek - Jakubowice Konińskie - 2013 r.
 7. Kazimierz Gajek - Jakubowice Konińskie 2013 r.
 8. Stanisław Brzozowski - Wola Niemiecka - 2014 r.
 9. Waldemar Kasprowicz – Elizówka - 2014
 10. Jan Stefaniak - Rudka Kozłowiecka - 2014 r.
 11. Ryszard Gruda - Rudka Kozłowiecka - 2014 r.
 12. Grzegorz Latek – Elizówka - 2014 r.
 13. Jan Maciejewski - Lublin - 2014 r.
 14. Henryk Franciszek Drozd – Pólko - 2015 r.
 15. Bolesław Stefaniak - Niemce - 2015 r.
 16. Bank Spółdzielczy w Niemcach - Niemce - 2015 r.
 17. Zofia Ilona Studzińska – Dys - 2015 r.
 18. Anna Krystyna Skrzypek – Dys - 2015 r.
 19. Genowefa Włodarczyk – Niemce - 2015 r.
 20. Leokadia Helena Hunek – Dys - 2015 r.
 21. Józef Jan Dziuba - Rudka Kozłowiecka - 2015 r.
 22. Krystyna Wojtowicz - Wola Niemiecka - 2015 r.
 23. Grażyna Gliwka – Nasutów - 2016 r.
 24. Jan Filipek – Niemce - 2016 r.
 25. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw - Nasutów  - 2016 r.
 26. Ks. Henryk Olech – Nasutów - 2016 r.
 27. Stefan Gospodarek – Nasutów - 2016 r.
 28. Helena Chawrył – Pólko - 2016 r.
 29. Ryszard Sikora – Elizówka - 2016 r.
 30. Małgorzata Wolińska – Dziuchów - 2017 r.
 31. Anna Barbara Berej - Niemce  - 2017 r.
 32. Małgorzata Kozieł – Niemce - 2017 r.
 33. Halina Ważna – Wola Niemiecka – 2017 r.
 34. Ks. Krzysztof Galewski – Niemce - 2017 r.
 35. Ks. Robert Zbigniew Brzozowski – Dys - 2017 r.
 36. Ks. Janusz Latoch - Jakubowice Konińskie - 2017 r.
 37. Rozalia Łobacz - Krasienin - 2017 r.
 38. Stanisław Derewecki – Krasienin - 2017 r.
 39. OSP Niemce - Niemce - 2018 r.
 40. Janina Choina – Dys - 2018 r.
 41. Studio Tańca RYTHM-X – Niemce - 2018 r.
 42. Zofia Woźniak – Dys - 2018 r.
 43. Barbara Sołtys  - Dys - 2018 r.
 44. Wiesława Prażmo – Krasienin – 2019 r.
 45. Stanisława Muzyka – Krasienin – 2019 r.
 46. Józef Opajdowski – Kolonia Bystrzyca – 2019 r.
 47. Wiesław Pieczywek – Ludwinów – 2019 r.
 48. Teresa Kosowska – Zalesie – 2019 r.
 49. Danuta Kowalik – Niemce – 2021 r.
 50. Bronisława Czerwonka – Krasienin – 2021 r.
 51. Teresa Bilińska – Niemce – 2022 r.
 52. Teresa Zembrzycka – Wola Niemiecka – 2022 r.
Powrót